Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


RUTINER FOR VISITORBESØK.

Dette gjelder Oslo Røde Kors visitorer.

Besøkstider
Avd. A: Tirsdag & torsdag kl. 18:00  - 19:00.
Besøk bestilles på telefon 2330 1980 eller på mail.

Avd. B: Mandag kl. 17:00 - 18:00 og onsdag 18:00 - 19:00.
Besøk bestilles på telefon 2330 1981 eller på mail.

Besøk på dagtid vil fortsatt være mulig dersom det er ledig kapasitet i fengslet.

VAFFELFESTER avtales direkte mellom visitorenes gruppeledere og fritidspersonalet på avdeling B.
Disse foregår i tidsrommet 18.00 – 19.30.
Telefon 23 30 16 45, /-46 eller /-47.
Visitorene hentes samlet av firitdspersonalet venterommet i besøket kl. 16.30.