Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version


 


 
 


RUTINER FOR VISITORBESØK.

Dette gjelder Oslo Røde Kors visitorer.

Besøkstider
Avd. B: Mandag kl. 17:00 - 18:00 og onsdag 18:00 - 19:00.
Besøk bestilles på e-post: visit@oslofengsel.no eller telefon 2330 1980.

VAFFELFESTER avtales direkte mellom visitorenes gruppeledere og fritidspersonalet på avdeling B.
Disse foregår i tidsrommet 18.00 – 19.30.
Telefon 23 30 16 45, /-46 eller /-47.
Visitorene hentes samlet av firitdspersonalet venterommet i besøket kl. 16.30.