Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

(Les også: Skapende aktivitet for innsatte)

Veiledningsprinsippene på MAKIS er utviklet av Fatma Issa Holm. Her kan du lese hennes egne definisjoner på hva MAKIS står for:

M - Motivering:
MAKIS er veiledningsprinsipper som vil passe for alle innsatte som ønsker å motivere seg selv med arbeid her hos oss.  Vi vil ta utgangspunkt i innsattes interesse som blir den mest effektive form for motivering.  Vi sammen vil finne ut hvilken interesse innsatte har slik at vi som er på arbeidsplassen kan hjelpe han med det han er interesserte i av aktiviteter.Innen maling, data og fluebinding.

 

A - Aktivisering:
MAKIS skal ha ulike aktiviteter slik at alle innsatte som kommer her kan få aktivisere seg selv utefra egne forutsetninger og mulighet.  Her skal innsatte kunne utvikle sine kunnskap med ting som han kan fra før og øker vanskelighetsgrader i ulike type aktiviteter.  Der hvor enkelt innsatte trenger mer kunnskap og ferdigheter enten på data,  digitalfoto, tegner, male, trearbeid og  etc. Kan vi som arbeider her hjelpe til.  Aktivitet skal kunne forebygge ytre motoriske evner for det arbeid som blir gjort og styrke indre mentalitet ved å ta utgangspunkt i et problem eller oppgave som innsatte selv synes er viktig å løse.  Innsatte som har en spesiell ferdighet og ønsker å bidra i å veilede andre med innsatte vil det bli mulighet for han å støtte andre i det han kan av fag.  Det er viktig at innsatte bruker sine erfaringer og vedlikeholder den. Enkelte ganger kan en innsatt ha kunnskap som vi som arbeider her ikke har og da er det viktig at når innsatte skal arbeide med nye ting som ansatte ikke kan bør alt gjøres tett i tett med oss. Vi kan starte med skriftlig  avtale i det innsatte vil arbeide med. Slik at regler og rutiner skal følges uten avvik. Her er det en fordel at ting legges til rette før arbeidet utføres.

 

K - Konkretisering / Kreativitet:

  1. Det vil bli gitt kunnskapsformidling med konkret arbeidsoppgaver ved hjelp av læremidler.  I enkelte metoder som ikke krever stor ferdigheter eller kunnskaper fra før til å løse oppgavene.  Her kan innsatte lære å følge oppgaver trinn for trinn.
  2. Innsatte kan få mulighet å arbeide kreativt med egne oppgaver helt fritt eller kan få råd og hjelp til å kunne realisere ider  en kan ha.  Enten ut fra de aktiviteter vi har i plan eller andre  ting som kan bli aktuelt å få gjort utenom det vi har på arbeidsplassen. Det kan vare skriving av musikk, dans, kosthold, trening, skole lekse, språk etc. Der det er mange finnes også mange kunnskaper og ferdigheter, utfordringer blir å finne mulighet å kunne ta i bruk av disse og gi innsatte støtte til å utvikle seg selv med hans interesse.

 

I - Individualisering:
Innsatte får arbeidsopplegg som tilpasses den enkeltes evner og muligheter.  Hensikten er at innsatte skal få bruke sine ressurser og få hjelp med sine svakheter.  Individualisering innebærer at innsatte ikke får lik behandling fra veileders side, men at de får den hjelp de trenger.  Veileder vil derfor gi forskjellig veiledning til den enkelte innsatte.  På denne måten ønsker veileder at den enkelte innsatte skal få best mulig utbytte av arbeid og aktiviteter som er her hos oss. Her hjelper vi mest med rutiner, mange innsatte er ikke vant å ha rutine i løpet av arbeids dagen. Det er også flere ting som gå på skikk og bruk, vannlig høflighet og  det å ta ansvar og gi av seg selv fra sin beste side. Det kan vare vanskelig for innsatte å bidra positivt i løpet av dagen både med arbeid og med oss og med sine med innsatte.  Har setter vi krav for innsatte og det kravet må han oppfylle så fort som mulig. Vi tar ikke hensyn til en person som kan ødelegge dagen for resten av gruppen. Innsatte som er på MAKIS skal vare en resurs for seg selv og for MAKIS. Han er ingen stakkar men en verdifull person og det må han få vite fra første dag han starter hos oss.

 

S - Samarbeid:
MAKIS ønsker at innsatte skal kunne utvikle seg i den sosiale side, det er  viktig oppgave for den enkelte innsatte å øve seg fram. Veileder legge stor vekt på å trene innsatte til å samarbeid godt både med oss ansatte og med meddinnsatte.  Fordi vi er mange og vi er forskjellig derfor blir det at vi må ta ansvar på arbeidsplassen.  Positivisme som livstil på MAKIS.  Det vil si vi arbeider med å være positive i alle situasjoner for ansattes del og for innsattes del.  Dette er en stor utfordring som vi legger stor vekt  på MAKIS.  Det er IKKE enkel sak men vi prøver så godt vi kan. MAKIS tar utgangspunkt i prøve tid her for innsatte. Har innsatte ikke samarbeidsvilje mister han plassen hos oss ganske raskt. Vi  bruker ikke tid til innsatte som ikke stiller seg positivt  til MAKIS tilbudet. Vi tar opp tema om respekt. Vi utfordrer innsatte å respektere seg selv slik at han får muligheten til å respektere oss og sitt arbeid.  Vi sier fra at han skal trives og han er en del av gruppen som skal arbeid aktivt i å gjøre miljøet på MAKIS godt. Konsentrasjonen hans skal ha utgangspunkt i bruken av hans resurser som vil bygge opp positive handlinger daglig.