Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


LENKER

Kriminalomsorg i Norge:

 • Indre Østfold fengsel
 • Kriminalomsorgen.no Kriminalomsorgens offisielle informasjonskanal.
 • Justis- og politidepartementet
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kriminalomsorgens IT-tjeneste
 • Bastøy fengsel
 • Berg fengsel
 • Bergen fengsel
 • Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
 • Ilseng fengsel
 • Kongsvinger fengsel
 • Ringerike fengsel
 • Trondheim fengsel
 • Trondheim fengsel, avdeling Leira
 • Åna fengsel
 • Kriminalomsorg i utlandet:

 • Bibliography of Nordic Criminology
 • Brottspåföljdsverket, Finland
 • Conférence Permanente Européenne de la Probation (CEP)
 • Correctional Service, Canada
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danmark
 • European Prison Education Association
 • Fångvården i Finland
 • HM Prison Service, England
 • Home office, England
 • International Centre for Prison Studies
 • International Corrections and Prisons Association
 • Kriminalforsorgens uddannelsescenter, Danmark
 • Kriminalvården i Sverige
 • Kriminalvårdsväsendet, Finland
 • National Probation Service, England
 • The Scottish Prison Service
 • Andre nettsider:

 • ADHD-foreningen
 • Alternativ til vold
 • Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN)
 • Arbeidstilsynet
 • Council of Europe
 • Domstol.no - portal for alle domstolene i Norge
 • Faglig nettverk for lesbiske og homofile i arbeidslivet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
 • Fengsels- og friomsorgens idrettsforbund (FIF)
 • Fengslet i nett
 • Forbundet Mot Rusgift
 • Foreningen for fangers pårørende (FFP)
 • Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen (FOKO)
 • Frelsesarmeen
 • Fretex
 • Grønland voksenopplæringssenter
 • Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo
 • Jussbuss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens sosialtjeneste
 • Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker
 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
 • Konfliktrådet
 • Kriminalomsorgens lederforbund (KLF)
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY)
 • Kriminalpolitisentralen (KRIPOS)
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Lovdata
 • Maritastiftelsen
 • Menneskerettigheter.no - den norske menneskerettighetsportalen
 • Nettverk etter soning , Røde Kors Oslo
 • NORDEM - institutt for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors' visitortjeneste
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk musikkråd - 'Musikk i fengsel og frihet'
 • Rusmiddeletaten, Oslo kommune
 • MOT
 • ODIN - offentlig informasjon i Norge
 • Opplæring innanfor kriminalomsorga - Fylkesmannen i Hordaland
 • Politidirektoratet
 • Politiets data- og materielltjeneste
 • Politihøgskolen
 • Rus & avhengighet - fagblad
 • Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
 • Statens institutt for rusmiddelforskning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid
 • Stiftelsen Rus-nett
 • Stortinget
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Tyrilistiftelsen
 • Wayback
 •  

   

  .