Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


KONTAKT

 

Oslo fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Telefon sentralbord: 2330 1500
Telefaks: 2330 1898

E-post


 BREV OG PAKKER TIL INNSATTE:
Innsattes navn
Postboks 9292 Grønland
0134 OSLO

Avdeling A:
Besøkadresse: Grønlandsleiret 44
Besøkstelefon: 2330 1980

Avdeling B:
Besøksadresse: Åkebergveien 11
Besøkstelefon: 2330 1980

Avdeling C/Stifinnern:
Besøksadresse: Åkebergveien 11
Besøkstelefon: 2330 1883

 

 


Kart
De røde pilene viser inngangen til de forskjellige avdelingene.