Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version


 


 
 


BESØK TIL AVDELING C (Stifinnern).
Informasjon for pårørende.

arrow Besøk til avdeling B
arrow Andre besøkende

Klarering av besøkende.
Før du kan komme på besøk til Stifinnern må du klareres. Selv om du har blitt klarert fra avdeling A eller B må du søke på nytt før du kan komme til oss. Årsaken er at hos oss foregår besøkene inne på innsattes rom, og vi stiller derfor litt strengere krav til besøkende.

 
Søknadsskjema

 
Application visit permit

Skjemaet fylles ut og sendes til:

Stifinnern
Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 OSLO

Alle besøkende unntatt barn under 15 år, skal klareres.

Besøksbestilling.
Når besøkstillatelsen er innvilget kan du ringe å bestille besøk på tlf: 2330 1883. Besøk kan bestilles alle ukedager kl.07:00 - 21.00.

Besøkstider.
Vi mottar normalt besøk hver onsdag kl.17:00 - 19:15. Alle besøk utenom dette må det søkes spesielt om.

Mat
Det er ikke anledning til å ta med matvarer inn i avdelingen. Her prøver vi å gjøre ting på en litt mer normal måte, nemlig at det er den som mottar besøket som står for serveringen.

Når du kommer på besøk.
Vi tar imot besøkende fra kl.17:00 og utover, vennligst ikke kom før tiden.
Alle besøkende skal ha med seg besøkstillatelse å vise gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort, pass eller lignende.
Besøkende som er ukjent for de ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist. Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år.

Yttertøy, veske, mobiltelefon og andre ting du har med deg låses inn i garderobeskap.

VELKOMMEN!


Besøkende benytter døren til venstre på bildet.


Sifinnern holder til i denne bygningen.

 


Besøkene på Stifinnern foregår på innsattes rom.

FFP har mye bra informasjon. Sjekk ut Facebook eller hjemmesiden.