Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version


 


 
 


BESØK TIL AVDELING B.
Informasjon for pårørende.

arrow Besøk til avdeling C
arrow Andre besøkende

Klarering av besøkende
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Oslo fengsel må søke om dette.

 
Søknadsskjema

 
Application visit permit

Skjemaet sendes av den besøkende til:
Oslo fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES

Eller per e-post til: visit@oslofengsel.no

Bestilling av besøk

Besøksbestilling foretas på epost til: visit@oslofengsel.no eller telefon 23 30 19 80.

Åpningstiden for besøkstelefonen er 09:00-11:00, mandag-fredag. Dette er normal åpningstid. Ved uforutsette endringer av åpningstiden, vil det ligge oppdatert informasjon på telefonsvarer.

E-post leses og besvares kontinuerlig mandag-fredag, 07:00-14:00.

Sentralbordet kan ikke ta i mot bestilling av besøk.

OBS: Ved besøksbestilling på e-post må det oppgis et telefonnummer som vi kan ringe tilbake på. Du kan heller ikke komme på besøk før du har mottatt en bekreftelse på bestillingen fra oss.

Inngangen til avdeling B ligger like inntil offentlig fortau langs Åkebergveien.

Når du kommer på besøk holder det derfor at man ringer på og oppgir at man skal "på besøk". Man må deretter oppgi eget og innsattes navn først når man er sluppet innenfor muren.


Besøkende benytter døren til venstre på bildet.


Når du har kommet innenfor muren må du vise legitimasjon før du kommer helt inn.

Besøkstider for vanlig besøk

Mandag 09:30 - 11:00 17:00 - 18:00
Kun visitorer

Tirsdag 09:30-11:00 14:15 - 15:45 17:00 - 18:00 19:15 - 20:15
Onsdag 09:30 - 11:00

18:00 - 19:00
Kun visitorer

Torsdag 09:30 - 11:00 14:15 - 15:45 17:00 - 18:00 19:15 - 20:15
Fredag 09:30 - 11:00
Lørdag 11:15 - 12:15 15:00 - 16:00
Søndag 11:15 - 12:15 15:00 - 16:00

Glassveggbesøk avholdes kl.10-11:00 på hverdager og 15:30-16:30 lørdag og søndag.

Besøk til innsatte på restriksjoner.
Besøk til innsatte som er ilagt besøksforbud eller kontroll, kan bare skje etter avtale med politiet. Besøkende må selv ta kontakt med politiet for å få til en slik ordning.
Dersom politiet gjør permanente unntak fra besøksforbudet eller kontroll for enkelte personer, må den besøkende klareres på vanlig måte og besøket avtales på besøksbestillingstelefonen.

Mobiltelefon
Det er ikke tillatt for besøkende å ta med mobiltelefon inn i besøksavdelingen.

Aviser, tidsskrifter, ukeblader, brev eller effekter.
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall aviser, tidskrifter, ukeblader eller lignende.

Alle effekter skal normalt sendes med post. Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd ved bestillingen av besøket.

Brev mottas ikke.

Mat
Besøkende kan ikke ha med seg noe utenfra. Varm drikke, snacks, sjokolade og brus kan kjøpes i automatene i besøksavdelingen.

Antall besøk
Innsatte kan motta ett besøk per uke. Innsatte med egne barn kan motta ett ekstra besøk per uke.
P.g.a. av denne begrensningen er det viktig at de besøkende i samråd med den innsatte planlegger bestillingen av besøk, slik at den innsatte får de besøk han ønsker å få.
Det kan komme inntil tre personer på besøk samtidig.

Utvidede besøk.
Utvidet besøk gis primært til de besøkende som har lang reisevei og bare kan komme på besøk en gang i uka, eller til besøkende fra utlandet.

Når du kommer på besøk.
Møt opp 10 min før besøkstiden begynner så unngår du å bruke av besøkstiden til innsjekking.
Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort, pass eller lignende.
Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for de ansatte og som ikke kan legitimere seg, skal avvises. Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år.

Yttertøy og ting du har med deg låses inn i garderobeskap.

Den besøkende tillates kun å medbringe mynter og skapnøkkel inn i besøksavdelingen under besøk.
Unntak kan være f. eks. postanvisninger, fullmakter eller andre papirer som den innsatte må kvittere på. Likeså tåtesmokk eller melkeflaske til spedbarn.

Alle besøkende kontrolleres ved bruk av metalldetektor. Det blir også foretatt stikkprøve kontroller med narkotikahund.


Venterom med garderobeskap.


Eneste mat og drikke som er lov til å nyte under besøket er det som er kjøpt på våre automater. Husk småpenger!


Besøkene foregår på egne rom.


Ved døren inn til besøksrommene er det et vindu hvor det er persienner. I rom hvor det befinner seg barn skal disse være oppe.

Kontroll under besøk.
Besøket blir gjennomført på egne rom. Atferd som kan virke støtende på andre besøkende eller kan anses sikkerhetsmessig betenkelig blir påtalt. Besøket vil bli avbrutt dersom den besøkende eller innsatte ikke etterkommer pålegg.

Alvorlige forhold kan medføre at fremtidige besøk må avvikles med glassvegg eller at den besøkende nektes adgang for en periode.

Mindreårige.
Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en voksen person under besøket.
Barn i aldergruppen 16 -18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen. Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor/verge) kreves før besøk tillates og første besøk må gjennomføres sammen med mor/verge.

FFP har mye bra informasjon. Sjekk ut Facebook eller hjemmesiden.