Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


BESØK TIL AVDELING A.
Informasjon for pårørende.

 

arrow Besøk til avdeling B
arrow Besøk til avdeling C
arrow Andre besøkende

BESTILLING AV BESØK

Besøksbestilling foretas på telefon 23 30 19 80.

Åpningstiden for bestilling på besøkstelefonen er 0900 - 1400. Dette er normal åpningstid. Ved uforutsette endringer av åpningstiden, vil det ligge oppdatert informasjon på telefonsvarer. Sentralbordet kan ikke ta i mot bestilling av besøk.
Pårørende anbefales å bestille besøk på e-post, samt bes om å bestille besøk i god tid.

OBS: Ved besøksbestilling på mail må det oppgis et telefonnummer som vi kan ringe tilbake på. Du kan heller ikke komme på besøk før du har mottatt en bekreftelse på bestillingen fra oss.
Her blir du tatt imot når du skal på besøk. Du må passere gjennom metalldetektoren og legge fra deg yttertøy, veske og mobiltelefon.

 


Her er besøksrommene på avdeling A, tre rom på hver side.

 


Dette er et av besøksrommene. Alle besøk foregår normalt med lukket dør.

 


Besøk med glassvegg er ikke så hyggelig, men er i enkelte tilfeller eneste alternativ.

 


Eneste mat og drikke som er lov til å nyte under besøket er det som er kjøpt på våre automater. Husk småpenger!

 

FFP har mye bra informasjon. Sjekk ut Facebook eller hjemmesiden.

Besøkstider for vanlig besøk.

Mandag 10:30-12:00 18:00-19:00 19:15-20:15
Tirsdag     19:15-20:15
Onsdag 10:30-12:00 18:00-19:00 19:15-20:15
Torsdag     19:15-20:15
Fredag   18:00-19:00 19:15-20:15
Lørdag   17:00-18:00  
Søndag   17:00-18:00  

Glassvegg
Glassvegg som kontrolltiltak brukes overfor nære pårørende (samboer, foreldre, søsken eller lignende) som de siste fem år er bøtelagt, dømt eller siktet for brudd på legemiddelloven eller narkotikalovgivningen.

Glassvegg kan også benyttes som kontrolltiltak dersom forhold rundt innsatte tilsier det. Som eksempler nevnes at innsatte nylig har ruset seg, eller har oppbevart mobiltelefon i fengselet. Slike forhold kan tilsi at sikkerhetsmessige grunner taler imot å innvilge besøk med mulighet for fysisk kontakt.

Mobiltelefon
Det er ikke tillatt for besøkende å ta med mobiltelefon inn i besøksavdelingen.

Aviser, tidsskrifter, ukeblader, brev eller effekter.
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall aviser, tidskrifter, ukeblader eller lignende.

Alle effekter skal normalt sendes med post. Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd ved bestillingen av besøket.

Brev mottas ikke.

Mat
Besøkende kan ikke ha med seg noe utenfra. Varm drikke, snacks, sjokolade og brus kan kjøpes i automatene i besøksavdelingen.

Antall besøk
Innsatte kan motta ett besøk per uke. Innsatte med egne barn kan motta ett ekstra besøk per uke.
P.g.a. av denne begrensningen er det viktig at de besøkende i samråd med den innsatte planlegger bestillingen av besøk, slik at den innsatte får de besøk han ønsker å få.
Det kan komme inntil tre personer på besøk samtidig.

Utvidede besøk.
Utvidet besøk gis primært til de besøkende som har lang reisevei og bare kan komme på besøk en gang i uka, eller til besøkende fra utlandet.

Når du kommer på besøk.
Møt opp 10 min før besøkstiden begynner så unngår du å bruke av besøkstiden til innsjekking.
Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort, pass eller lignende.
Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for de ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvisest. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år).

Yttertøy, vesker, mobiltelefon og andre ting du har med deg låses inn i et garderobeskap.

Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen under besøk.
Unntak kan være f. eks. postanvisninger, fullmakter eller andre papirer som den innsatte må kvittere på. Likeså tåtesmokk eller melkeflaske til spedbarn.

Alle besøkende kontrolleres ved bruk av metalldetektor. Det blir også foretatt stikkprøve kontroller med narkotikahund.

Mindreårige.
Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en voksen person under besøket.
Barn i aldergruppen 16 -18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen, slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor / verge) kreves før besøk tillates.