Visjon: Trygghet og mangfold - med muligheter for alle

English version
  English version


 


 
 


BESØK

Informasjon til andre besøkende.
(Advokater, forsvarere, konsulære representanter, psykiatere, psykologer, tolker, offentlig ansatte m.fl.)

arrow Besøk til avdeling B
arrow Besøk til avdeling C

Besøkstider

Alle dager 08:00 – 20:00.

UNNTATT lørdag og søndag på avdeling B:

11:00 - 13:00 og 14:30 - 16:30.

Med unntak av offentlig ansatte og visitorer, er det ikke nødvendig for disse gruppene å bestille besøk på forhånd.
De oppfordres likevel til å ta kontakt med besøksavdelingen på forhånd, slik at man kan unngå at noen må avvises på grunn av manglede besøkskapasitet.

Besøkstid kan avtales med besøksavdelingen på telefon:
Avdeling B: 23 30 19 80
Avdeling C: 23 30 18 83

Konsulære representanter
Konsulære representanter skal gis tilgang på uhindret besøk med innsatte. Dokumentasjon fra ambassaden skal forevises.

Psykiatere og psykologer
Psykiatere og psykologer som på rettens vegne skal foreta en judisiell observasjon av personer, skal kunne besøke innsatte uhindret. Dokumentasjon fra retten skal forevises før besøket tar til.

Sivilrettslige advokater
Advokater som representerer innsatte i sivilsaker, gis mulighet til å besøke innsatte. Dokumentasjon skal forevises.

Advokater
Advokatbesøk er forbeholdt advokat eller advokatfullmektig, jf. domstolloven § 220, jf. § 223. Ved advokatbesøk må forsvarsadvokat fremvise oppnevning. Advokater som representerer innsatte i sivile saker må kunne fremlegge oppdragsbekreftelse. 

Tolker
Tolker skal være i følge med forsvarer eller andre samarbeidspartnere.

Offentlige ansatte.
Offentlige ansatte i denne sammenheng er tilsatte i kommunen, fylkeskommunen eller staten (f.eks. prester i statskirken, helsepersonell, barnevern, funksjonærer eller lignende). En eller annen form for dokumentasjon må forevises.

Kontroll
Med mindre det foreligger mistanke om straffbare handlinger, skal oppnevnte forsvarere eller konsulære representanter ikke sikkerhetskontrolleres hos politiet eller kontrolleres ved bruk av metalldetektor eller lignende før besøk. En slik kontroll kan kun finne sted på direktørens ordre.

Alle andre kan kontrolleres ved bruk av metalldetektor.